Ułatwienia dostępu

Balustrady całoszklane MORAD AB-S Aktualizacja Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1663 wydanie 2

📢 Uprzejmie informujemy, że uzyskaliśmy aktualizację Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1663 (wydanie 2) wystawioną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dla „Zestawu wyrobów do wykonywania balustrad systemu MORAD AB-S”. Wydanie 2 zastępuje wydanie 1.
 Pobierz Krajową Ocenę Techniczną.

Nowości w KOT wydanie 2

1) W wyniku dodatkowo przeprowadzonych badań potwierdzono możliwość stosowania balustrad AB-S w obiektach klasy D. Obiekty klasy D to:

  • D1 – sprzedaż detaliczna,
  • D2 – domy handlowe,
  • D2 – galerie handlowe,
  • D2 – centra handlowe.

Klasa wytrzymałości balustrady na obciążenie siłą poziomą

2) Dodano klasę wytrzymałości balustrady na obciążenie siłą poziomą. W wydaniu 1 balustrada z szybą 1010.4 miała wytrzymałość tylko 0,5 kN/m. Teraz w wydaniu 2 jest już 1,0 kN/m. Szczegóły są opisane w rozdziale 3.1.

Dodatkowe dopuszczalne stopy aluminium

3) Dopisano dodatkowe dopuszczalne stopy aluminium. W wydaniu 1 występował tylko jeden stop: EN AW-6060 stan T66. Teraz w wydaniu 2 są dopisane dodatkowo EN AW-6063 stan T6 oraz EN AW-6063 stan T66. Szczegóły są opisane w rozdziale A.1.1.

System balustrad całoszklanych MORAD AB-S

Balustrady całoszklane MORAD AB-S są wyrobem budowlanym nieobjętym zakresem przedmiotowym Polskiej Normy (PN). Aby mógł zostać legalnie wprowadzone do powszechnego obrotu zarówno dla inwestycji publicznych i komercyjnych, jak i dla klienta indywidualnego, muszą posiadać Krajową Ocenę Techniczną lub Aprobatę Techniczną, a w następstwie Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz znak B.

Poza pewnością bezpiecznego zakupu, Krajowa Ocena Techniczna to przede wszystkim wiarygodna weryfikacja producenta i gwarancja jakości badanego produktu. Wszystkie parametry podane przez producenta w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych zostają zatwierdzone przez niezależną jednostkę oceny technicznej upoważnioną do wydawania Krajowej Oceny Technicznej oraz wyznaczoną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Balustrady MORAD AB-S zostały przebadane i posiadają Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB-KOT-2020/1663 wydanie 2 tym samym są certyfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.  Pobierz Krajową Ocenę Techniczną.

Wykaz jednostek upoważnionych do wydawania Krajowych Ocen Technicznych.

Czym jest Krajowa Ocena Techniczna (KOT)?

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Jednym słowem, Krajowa Ocena Techniczna to po prostu nowy odpowiednik Aprobaty Technicznej, wydawanej przez upoważnione jednostki oceny technicznej do 31 grudnia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. w miejsce Aprobat Technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są Krajowe Oceny Techniczne.

Krajowa Ocena Techniczna, podobnie jak Aprobata Techniczna, stanowi dokument odniesienia do sformułowania przez producenta Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu budowlanego i oznakowania go znakiem budowlanym B.

KOT czy Aprobata?

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności „Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat”.

Zasięg

KOT jest dokumentem mającym zasięg przede wszystkim w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. Krajowa Ocena Techniczna może nie być uznana tylko w przypadku, gdy wspomniane kraje posiadają inne regulacje w tym zakresie i nie uznają wyrobów budowlanych pochodzących spoza swojego terenu.

Przydatne linki

Przepisy wykonawcze do Ustawy o wyrobach budowlanych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.:

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta prosimy o kontakt. Podczas rozmowy przedstawimy i omówimy szczegóły współpracy.

Nasi Partnerzy

Firmy, które dostarczają nam gotowe komponenty wykończeniowe
SZEROKA GAMA PRODUKTÓW DLA TWOJEJ FIRMY!
Systemy aluminiowe, szklane, ognioodporne, przeciwsłoneczne i inne...