Ułatwienia dostępu

Balustrady całoszklane MORAD AB-S z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2020/1663

Balustrady MORAD AB-S a KOT

Balustrady całoszklane MORAD AB-S są wyrobem budowlanym nieobjętym zakresem przedmiotowym Polskiej Normy (PN). Aby mógł zostać legalnie wprowadzone do powszechnego obrotu zarówno dla inwestycji publicznych i komercyjnych, jak i dla klienta indywidualnego, muszą posiadać Krajową Ocenę Techniczną lub Aprobatę Techniczną, a w następstwie Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz znak B.

Poza pewnością bezpiecznego zakupu, Krajowa Ocena Techniczna to przede wszystkim wiarygodna weryfikacja producenta i gwarancja jakości badanego produktu. Wszystkie parametry podane przez producenta w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych zostają zatwierdzone przez niezależną jednostkę oceny technicznej upoważnioną do wydawania Krajowej Oceny Technicznej oraz wyznaczoną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Balustrady MORAD AB-S zostały przebadane i posiadają Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB-KOT-2020/1663 wydanie 1 tym samym są certyfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.  Pobierz Krajową Ocenę Techniczną.

Wykaz jednostek upoważnionych do wydawania Krajowych Ocen Technicznych.

Czym jest Krajowa Ocena Techniczna (KOT)?

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Jednym słowem, Krajowa Ocena Techniczna to po prostu nowy odpowiednik Aprobaty Technicznej, wydawanej przez upoważnione jednostki oceny technicznej do 31 grudnia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. w miejsce Aprobat Technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są Krajowe Oceny Techniczne.

Krajowa Ocena Techniczna, podobnie jak Aprobata Techniczna, stanowi dokument odniesienia do sformułowania przez producenta Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu budowlanego i oznakowania go znakiem budowlanym B.

KOT czy Aprobata?

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności „Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat”.

Zasięg

KOT jest dokumentem mającym zasięg przede wszystkim w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. Krajowa Ocena Techniczna może nie być uznana tylko w przypadku, gdy wspomniane kraje posiadają inne regulacje w tym zakresie i nie uznają wyrobów budowlanych pochodzących spoza swojego terenu.

Przydatne linki

Przepisy wykonawcze do Ustawy o wyrobach budowlanych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.:

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta prosimy o kontakt. Podczas rozmowy przedstawimy i omówimy szczegóły współpracy.

Nasi Partnerzy

Firmy, które dostarczają nam gotowe komponenty wykończeniowe
SZEROKA GAMA PRODUKTÓW DLA TWOJEJ FIRMY!
Systemy aluminiowe, szklane, ognioodporne, przeciwsłoneczne i inne...