Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Polski
morad@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

Fortrolighedspolitik

Oplysningerne administreres af MORAD Sp. z o.o. med sæde i Kartuzy, ul. Kościerska 13, postnummer: 83-300, KRS [Nummer hos Virksomhedsregister] 0000161342, NIP [Skatte ID-nummer] 5890009427, REGON [Nummer hos Polens Statistik] 008478244. Beskyttelse af oplysninger sker i overensstemmelse med relevante gældende love, og oplysninger indsamles på sikrede servere.
Begrebet "GDPR" betyder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af den 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

1. Vi respekterer fysiske personers ret til privatlivets fred og beskytter personlige oplysninger.

2. Vores platform indhenter oplysninger om brugerne og indsamler disse på en følgende måde:

a) ved at udfylde en formular frivilligt,

b) ved at gemme på din computer, mobil el. tilsvarende såkaldte "cookies", hvilke er tekstfiler,

c) ved at sende nyhedsbreve efter et forudgående samtykke,

d) ved at sende beskeder med markedsføringsinformationer efter et forudgående samtykke,

e) ved markedsføring af tilknyttede virksomheder, udelukkende efter et forudgående samtykke

1. Tjenesteyderen er samtidig dataansvarlige hvad angår oplysninger om sine kunder.

2. Tjenesteyderen er ligeledes dataansvarlige for oplysninger om personer, hvilke har tilmeldt sig nyhedsbrevet.

3. Personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende love om beskyttelse af personoplysninger, samt i henhold til den implementerede Privatlivspolitik, hvilket sker i det omfang og til det formål som er fornøden til at komme i kontakt og korrekt realisere elektronisk leverede tjenesteydelser.

4. Behandling af oplysninger krænker ikke den enkelte persons rettigheder, idet oplysninger behandles i det omfang og til det formål som er nødvendigt til at opfylde rimelige interesser (lovlige formål).

5. Hver person har ret til indsigt, rettelse, sletning eller begrænsning af behandling af sine personoplysninger samt til at gøre indsigelse derimod, indgive klage til en tilsynsførende myndighed.

6. Den dataansvarlige person på vegne af vores internetplatform kan kontaktes per e-mail på: it@morad.pl.

7. Du kan få dine personoplysninger slettet ved at tilbagekalde dit samtykke eller ved at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.

8. Personoplysninger videregives ikke til andre tredje parter end disse som er berettiget dertil i henhold til gældende love.

9. Vi har truffet tekniske foranstaltninger på vores internetplatform med henblik på at nedsætte risiko for en eventuelt brud på datasikkerheden.

1. Internetplatformen indsamler oplysninger, hvilke blev angivet frivilligt af brugeren.

2. Vi kan indsamle følgende oplysninger om forbindelses parametre (tidspunkt, IP-adresse).

3. Oplysninger på formularer kan videregives til tredje personer som et led i betjening og bestillingens realisering.

4. Oplysninger på formularer behandles til det formål som er tilknyttet til den respektive formular, f.eks. betjening af en service anmeldelse eller en handelskontakt.

5. Personoplysninger på formularer betragtes som fortrolige og kan ikke ses af uberettigede personer.

6. Oplysninger på formularer kan videregives til parter, som står for teknisk realisering af udvalgte tjenesteydelser, dette gælder særligt for videregivelse af oplysninger om ejeren af det registrerede domænenavn til virksomheder, hvilke er domæneadministratorer, net betalingsservicer eller andre virksomheder, med hvilke dataansvarlige samarbejder.

1. Vores platform anvender cookies.

2. Cookies er små filer, især tekstfiler, der opbevares på din computer, din mobiltelefon eller en anden enhed og er bestemt til at anvende vores internetplatform. Cookies som regel indeholder navnet på hjemmeside, fra hvilken de stammer, samt opbevaringsperiode på enheden og et unikt nummer.

3. Webplatform administrator placerer på brugerens enhed cookies filer og den pågældende har også adgang til disse.

Vi bruger cookies filer til følgende formål:

a) Vi bruger logstatistik til at identificere hvilke sider, der besøges. Dette hjælper os til at analysere data om trafik på platformen og til at forbedre vores platformens struktur og indhold.

b) Cookies kan huske dine logonoplysninger, så du ikke behøver at indtaste disse legitimationsoplysninger, hver gang du logger på en tjeneste.

c) Cookies hjælper med at beskrive Brugerens profil og vise ham tilpassede reklamer, særligt via Google.

4. Vi bruger to grundlæggende typer cookies på vores webplatform: Cookies som eksisterer en kortere periode (session cookies) samt cookies, som eksisterer en længerere periode (persistent cookies). Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren er logget på, indtil den forlader websiden eller slukker for programmel (webbrowser). Cookies, som eksisterer en længere periode opbevares på Brugerens enhed over en periode som blev beskrevet som cookie filernes parametre eller efter de slettes af Brugeren.

5. Website browseren tillader som regel opbevaring af cookies på Burgerens enheder. Webplatforms Brugere kan ændre indstillinger på det. Webbrowseren tillader at slette cookies. Det er også muligt at afvise cookies automatisk fra computeren. Detaljerede vejledninger om det findes i Hjælpen eller i webbrowserens dokumentation.

6. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser cookies fra computeren er der mange funktioner og servicer på internettet, du ikke kan bruge.

7. Cookies, der findes og anvendes på Brugerens enhed, kan også stamme fra Serviceproviderens partnere og annoncørerne.

8. Vi anbefaler at gennemlæse Privatlivspolitik udarbejdet af disse firmaer for at være bekendt med, hvordan cookies anvendes og bruges til statistikformål: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

9. Cookies filer kan også anvendes af annoncenetværker, særligt af Google til at vise reklamer, som er tilpassede Brugerens præferencer. Til det formål kan de gemme oplysninger vedrørende Brugerens bevægelser i net eller tid, som Brugeren forbliver på den pågældende hjemmeside.

10. Hvad angår brugerens præferencer, hvilke blev indsamlet af annoncenetværk Google kan brugeren få indsigt og redigere oplysninger ved hjælp af værktøjet: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=da.

1. Brugeren kan ændre på browserens indstillinger. Hvis du slår cookies filer, hvilke er nødvendige til autorisering, sikkerhed eller til at opbevare brugerens præferencer kan i ekstreme tilfælde gør brug af hjemmesider umuligt.

1. Oplysninger videregives til tredje parter udelukkende i den med loven tilladte omfang.

2. En fysisk persons oplysninger, hvilke gør pågældendes identifikation muligt, videregives kun efter vedkommendes samtykke.

3. Administratoren kan være tilpligtet til at videregive oplysninger, som blev indsamlet, til berettigede myndigheder, på grundlag af et påkrav, der blev indleveret i henhold til gældende love.


Powrót Do Góry