Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Polski Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Danii
info@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 512 044 782

System Otwierania I Ryglowania

System Otwierania I Ryglowania

System do okien uchylnych 100E/Tandem, odchylnych i rozwiernych otwieranych do wewnątrz. GEZE RWA 100E jest dostępny z siłownikami o czterech równych skokach wrzeciona. System jest przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła oraz do wietrzenia pomieszczeń za pomocą prostokątnych okien otwieranych do wewnątrz.

System 105E/Tandem do okien otwieranych do wewnątrz w konstrukcjach słupowo-ryglowych. GEZE RWA 105E jest dostępny w trzech różnych wielkościach skoków wrzeciona. System jest przeznaczony do odprowadzania dymu i ciepła oraz do przewietrzania pomieszczeń.

System 110E/Tandem do okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych otwieranych na zewnątrz. GEZE RWA 110E jest dostępny w trzech różnych wielkościach skoków wrzeciona. System jest przeznaczony do odprowadzania dymu i ciepła oraz do przewietrzania pomieszczeń.

Uniwersalne rozwiązanie montażowe umożliwia zainstalowanie systemu na wszystkich dostępnych w handlu pionowych skrzydłach montowanych w fasadach słupowo-ryglowych. Podzespoły i elementy wysokiej jakości gwarantują długi czas pracy urządzenia. Szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest układ podwójnego ryglowania mechanicznego skrzydła.

Właściwości produktu:

 • RWA 100E, wyposażony w przylegający do konstrukcji skrzydła napęd wrzecionowy E250 Vds połączony z konsolą mechaniczną jest dostępny w trzech różnych wielkościach skoku wrzecion.
 • Dostępny w wersji solo oraz - do szerokich skrzydeł- również w wersji tandem składającej się z dwóch mechanizmów RWA 100E połączonych elektrycznie za pomocą wyłącznika synchronicznego E102.
 • Sterowanie za pomocą centrali zasilającej GEZE.
 • System umożliwia uzyskanie w czasie 60s dużych szerokości otwarcia przy stosunkowo niewielkim skoku wrzeciona.
 • Siłownik przylega do płaszczyzny skrzydła i nie wystaje do wnętrza pomieszczenia.
 • Mechaniczne ryglowanie głównej krawędzi zamykającej, możliwe zainstalowanie dodatkowego rygla na bocznej krawędzi zamykającej od strony siłownika.
 • Może być stosowany w urządzeniach oddymiających GEZE NRWG według EN 12101-2.

Niezbędne Ausstattung (elementy systemu):

 • Napęd
 • Elementy mocujące
 • Steuerelemente

Właściwości produktu:

 • RWA 105E, wyposażony w przylegający do konstrukcji skrzydła napęd wrzecionowy E250 Vds połączony z konsolą mechaniczną jest dostępny w trzech różnych wielkościach skoku wrzecion.
 • Dostępny w wersji solo oraz - do szerokich skrzydeł- również w wersji tandem składającej się z dwóch mechanizmów RWA 105E połączonych elektrycznie za pomocą wyłącznika synchronicznego E102.
 • Sterowanie za pomocą centrali zasilającej GEZE.
 • System umożliwia uzyskanie w czasie 60s dużych szerokości otwarcia przy stosunkowo niewielkim skoku wrzeciona.
 • Siłownik przylega do płaszczyzny skrzydła i nie wystaje do wnętrza pomieszczenia.
 • Podwójne ryglowanie mechaniczne poprawia szczelność okna i zwiększa odporność na włamania: rygiel na głównej krawędzi zamykającej, możliwe zainstalowanie dodatkowego rygla na bocznej krawędz zamykającej od strony siłownika.
 • Może być stosowany w urządzeniach oddymiających GEZE NRWG według EN 12101-2.

Niezbędne Ausstattung (elementy systemu):

 • Napęd
 • Elementy mocujące
 • Steuerelemente

Właściwości produktu:

 • RWA 110E, wyposażony w przylegający do konstrukcji skrzydła napęd wrzecionowy E250 Vds połączony z konsolą mechaniczną jest dostępny w trzech różnych wielkościach skoku wrzecion.
 • Dostępny w wersji solo oraz - do szerokich skrzydeł- również w wersji tandem składającej się z dwóch mechanizmów RWA 101E połączonych elektrycznie za pomocą wyłącznika synchronicznego E102.
 • Sterowanie za pomocą centrali zasilającej GEZE.
 • System umożliwia uzyskanie w czasie 60s dużych szerokości otwarcia przy stosunkowo niewielkim skoku wrzeciona.
 • Siłownik przylega do płaszczyzny skrzydła i nie wystaje do wnętrza pomieszczenia.
 • Mechaniczne ryglowanie głównej krawędzi zamykającej, możliwe zainstalowanie dodatkowego rygla na bocznej krawędzi zamykającej od strony siłownika.
 • Może być stosowany w urządzeniach oddymiających GEZE NRWG według EN 12101-2.

Niezbędne Ausstattung (elementy systemu):

 • Napęd
 • Elementy mocujące
 • Steuerelemente

Powrót Do Góry