Flaga Polski Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Danii
info@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

Stadur HD-1/HD-2

Stadur HD-1/HD-2

Stadur Kompozytowe Elementy HD-1/HD-2
Elementy kompozytowe HD-1/HD-2 składają się z wytłaczanego rdzenia styropianowego i jednostronnej lub dwustronnej górnej warstwy z wodoodpornej płyty włóknisto-cementowej (wolnej od azbestu) w wersjach o grubości 4.0 lub 6.0 mm.

Back To Top