Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Polski Flaga Danii
moradlt@morad.eu +37 069 400 721

Privatumo Politika

Duomenų valdytojas yra MORAD Sp. z o.o., buveinė Kartuzy, ul. Kościerska 13, pašto kodas: 83-300, valstybinio teismo registro numeris KRS 0000161342, mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 5890009427, juridinio asmens kodas (REGON) 008478244. Duomenų apsauga vykdoma pagal visuotinai galiojančius teisės aktus, o jie saugojami apsaugotuose serveriuose.
Sąvoka „Reglamentas” reiškia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

1. Gerbiame teisę į privatumą ir rūpinamės duomenų saugumu.

2. Svetainė renka informaciją apie vartotojus ir jų elgesį šiais būdais:

a) per savanoriškai anketose įvestą informaciją,

b) įrašant galiniuose įrenginiuose slapukų failus (taip vadinamus "sausainius"),

c) su išankstiniu sutikimu išsiunčiant naujienlaiškius,

d) su išankstiniu sutikimu išsiunčiant žinutes su komercinio pobūdžio informacija,

e) išimtinai tik su išankstiniu sutikimu bendradarbiaujantiems subjektams atliekant marketinginius veiksmus.

1. Svetainės paslaugų teikėjas yra jos klientų duomenų valdytojas.

2. Paslaugų teikėjas yra taip pat asmenų, registruotų naujienlaiškio gavėjų, asmens duomenų valdytojas.

3. Asmens duomenys yra tvarkomi pagal teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, pagal įdiegtą Privatumo politiką, tokia apimtimi ir tikslais, kurie yra būtini užmegzti ir tinkamai įvykdyti elektroniniu būdu teikiamas Paslaugas.

4. Asmens duomenų tvarkymas, teisiškai pateisinama apimtimi ir tikslais, nepažeidžia asmens, kurio duomenys tvarkomi teisių ir asmens laisvių.

5. Kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti su duomenimis, juos keisti, pašalinti ar apriboti jo tvarkymą, teisę prieštarauti, teisę teikti skundą priežiūros institucijai.

6. Susisiekimas su asmeniu, atsakingu už asmens duomenų tvarkymą Svetainėje, yra galimas elektroniniu būdu, adresu: it@morad.pl.

7. Asmens duomenų sunaikinimas gali būti atliktas atšaukiant sutikimą ar pateikiant teisiškai leidžiamą prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

8. Asmens duomenys nėra teikiami kitiems asmenims, išskyrus įgaliotiems asmenims pagal atitinkamus teisės aktus.

9. Galimos duomenų saugumo pažeidimo pasekmės yra minimalizuojamos taikant Svetainėje techninius sprendimus.

1. Svetainė renka savanoriškai vartotojo pateiktą informaciją.

2. Svetainė gali saugoti informaciją apie prisijungimo parametrus (laiko žymėjimą, IP adresą).

3. Anketose pateikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims užsakymo aptarnavimo ir įvykdymo tikslais.

4. Anketose nurodyti duomenys yra tvarkomi konkrečioje anketoje nurodytu tikslu, pvz. siekiant atlikti pranešimo apie gedimą aptarnavimą ar susisiekti komerciniais tikslais.

5. Anketoje pateikiami asmens duomenys yra konfidencialūs ir nėra prieinami neįgaliotiems asmenims.

6. Anketoje nurodomi duomenys gali būti perduodami subjektams, kurie teikia atitinkamų paslaugų techninį aptarnavimą – visų pirma, tai taikoma informacijos apie užregistruoto domeno abonentą teikimui asmenims, kurie yra internetinių domenų valdytojais, duomenų perdavimui tarnyboms aptarnaujančioms mokėjimus bei kitiems subjektams, su kuriais šia apimtimi bendradarbiauja Valdytojas.

1. Svetainė naudoja slapukų failus.

2. Slapukų failai (vadinamieji „sausainiai”) tai kompiuteriniai duomenys, paprastai tekstiniai failai, kurie įprastai saugomi vartotojo Svetainės galiniame įrenginyje ir skirti naudojimuisi Svetainės interneto puslapiais. Slapukai paprastai turi interneto svetainės, iš kurios priimami, pavadinimą, jų saugojimo galiniame įrenginyje laiką bei unikalų numerį.

3. Svetainės vartotojo galiniame įrenginyje slapukus įrašo bei prieigą prie jų suteikia Svetainės Valdytojas.

Slapukų failai naudojami šiais tikslais:

a) sudaryti statistiką, kuri padeda suprasti, kaip Svetainės Vartotojai naudojasi interneto puslapiais, tai padeda pagerinti jų struktūrą bei turinį,

b) palaikyti Svetainės Vartotojo sesiją (po prisijungimo), tam, kad kiekviename kitame Svetainės puslapyje Vartotojui nereikėtų iš naujo įvesti vardo ir prisijungimo slaptažodžio,

c) Vartotojo profilio apibrėžimui, siekiant pateikti jam pritaikytą medžiagą reklaminiuose tinkluose, visų pirma Google tinkle.

4. Svetainėje naudojami dviejų rūšių pagrindiniai slapukų failai: „sesijos” (session cookie) bei „nuolatiniai” (persistent cookie). „Sesijos” slapukai yra laikini, saugomi Vartotojo galiniame įrenginyje iki išsiregistravimo, internetinio puslapio išjungimo ar programos (interneto naršyklės) išjungimo. „Nuolatiniai” slapukai saugomi Vartotojo galiniame įrenginyje visą slapuko failo parametruose apibrėžtą laikotarpį arba tol kol juos pašalina Vartotojas.

5. Įprastai interneto puslapių naršyklės nustatymai (interneto naršyklė) leidžia įrašyti slapukus Vartotojo galiniame įrenginyje. Svetainės Vartotojas gali pakeisti šiuos nustatymus. Interneto naršyklė leidžia pašalinti slapukų failus. Taip pat yra galimybė automatiškai blokuoti slapukų failų naudojimą. Išsami informacija šiuo klausimu pateikiama interneto naršyklės nuorodoje ar dokumentacijoje.

6. Slapukų failų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurių Svetainės puslapių funkcionalumui.

7. Svetainės Vartotojo galiniame įrenginyje įrašytais slapukais gali naudotis ir kiti partneriai bei reklamos teikėjai, bendradarbiaujantys su Svetainės Valdytoju.

8. Siūlome susipažinti su tokių bendrovių privatumo politika, kurios numato slapukų naudojimo taisykles statistikos tikslais: Google Analitics Privatumo Politika

9. Slapukų failus gali naudoti reklamos tinklai, visu pirma Google tinklas, siekdami parodyti reklamas pritaikytas prie Vartotojo Svetainės naudojimo būdo. Tuo tikslu jie gali saugoti informaciją apie Vartotojo prieigą ar laiką, praleistą prie atitinkamo internetinio puslapio naršymo.

10. Google reklamos tinklo renkamos informacijos apie vartotojo pasirinkimus apimtyje, vartotojas gali peržiūrėti ir keisti slapukų pagalba gautą informaciją naudojant priemones: Google ADS.

1. Vartotojas gali pakeisti naršyklės nustatymus. Informuojame, kad slapukų failų, būtinų tikrinti, saugoti bei rinkti informaciją apie Vartotojo pasirinkimus, blokavimas gali apsunkinti, ypatingais atvejais visiškai apriboti Vartotojo galimybes naudoti interneto puslapius.

1. Duomenys tretiesiems asmenims perduodami išimtinai tik teisės aktais leistina apimtimi.

2. Duomenys, leidžiantys identifikuoti fizinį asmenį, perduodami išimtinai tik šio asmens sutikimu.

3. Valdytojas gali būti įpareigotas perduoti Svetainėje surinktą informaciją įgaliotoms institucijoms pagal teisėtus reikalavimus, tokia apimtimi, kuri susijusi su tokiu reikalavimu.


Powrót Do Góry