Forenkle tilgang

VINDU- OG DØRSYSTEM MED VARMEISOLASJON

AC-77P PANELDØRER

Detaljer:
  • Ramme/bladdybde: 77 mm
  • Tykkelse av fyllpanel: 36 - 69 mm
  • Maksimal bladdimensjoner: 1300 mm x 2300
  • Termisk isolasjon: UD = fra 0,8 W/m2.K

Informasjon til produsenten:

Tegninger til arkitekten:

2000 Pa

MOTSTAND MOT VINDBELASTNING

Uw = 0,9 W/(m2K)

VARMEOVERFØRINGSKOEFFISIENT

E 1500

VANNTETT

Paneldørsystemet er et forslag for de mest krevende brukerne. Dørene kan brukes i både ene- og flermannshus. Utformingen av paneldørene er basert på tre-kammer AC-77HI-systemet, der en innovativ termisk pause ble brukt til de nye dørene. Takket være det ble den ugunstige effekten av termiske spenninger forårsaket av temperaturforskjeller på ytre og indre overflater av døren eliminert. Dørene er utformet på en slik måte at det er mulig å få dørbladet i flukt med karmen fra utsiden (dørbladprofilen er usynlig fra utsiden). Enkeltsidige overleggspaneler tilgjengelig på markedet brukes som dørfylling. Muligheten for å bruke skjulte hengsler øker estetikken til dørfinishen.

Se vår
REALISASJONER
[www.MORAD.pl]
SE BILDER AV ANDRE PROSJEKTER