Flaga Wielkiej Brytani Flaga Polski Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
info@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

Generelle Betingelser For Salg Og Garanti

1. Disse Generelle Betingelsene for Salg og Garanti (såkalt "generelle-betingelser-for-salg-og-garanti") gjelder for avtaler innenfor leveranse og salg av produkter mellom Morad Sp. z o. o. Z med hovedkontor i Kartuzy registrert i bedriftsregister under KRS-nummeret: 0000161342, videre kalt Leverandøret, og forretningsfolk som er kjøpere av disse produktene, videre kalt Kjøpere.

2. Detaljerte betingelser i avtaler mellom Leverandøren og Kjøperen kan bli regulert gjennom en enkel eller rammeavtale. Denne avtalen kan indikere vilkår som er annerledes en de i generelle-betingelser-for-salg-og-garanti. I situasjoner når betingelser i en separat avtale og betingelser i generelle-betingelser-for-salg-og-garanti står i motsetning til hverandre, gjelder betingelser fra den enkle separate avtalen.

3. De Generelle Betingelsene for Garanti er en del av generelle-betingelser-for-salg-og-garanti og er gyldig fra det øyeblikket produktet blir solgt.

4. Ordre som blir sendt av Kjøperen er ikke noe grunnlag for skapning av avtale når den står i motsetning til generelle-betingelser-for-salg-og-garanti.

1. Prisen bestemt i avtalen eller i Leverandørens tilbud er netto pris (den inneholder ikke avgiften for produkter og tjenester); angitt sted er Leverandørens hovedkontor.

2. Står prisen i avtalen eller i tilbudet i USD eller Euro, blir den konvertert til PLN (polsk złoty) ifølge valutakursen angitt av Den polske nasjonalbank denne dagen faktura ble utestedet.

3. Leverandøren har plikt til å informere Kjøperen umiddelbart om eventuelle forsinkelser i leveransen, Leverandøren må også meddele om årsaken til forsinkelsen og den mulige leveringstiden. Leverandøren og Kjøperen avtaler sammen fremgangsmåten. Forsinkelsen av levering kan ikke være grunnlag for erstatningskrav mot Leverandøren.

4. Leverandøren utsteder faktura VAT (inklusivt avgift). Til netto priser indikert i avtalen eller i tilbudet leverandøren legger til den obligatoriske avgiften for produkter og tjenester.

5. Om partene ikke har avtalt noe annet, skal prisen betales i fult før produktene blir levert til Kjøperen. Ved faktura med utsatt forfallsdato, blir betalingsdato ansett den dagen betalinger kommer inn på Leverandørens konto.

6. Skulle produktene innleveres før hele betalingen er blitt ordnet, så skaper oppdagelse av eventuelle feil ved produkter ingen grunnlag for at Kjøperen skulle nekte å betale gjenstående beløpet.

1. Leverandøren har lov til å stoppe behandling av ordren om Kjøperen er forsinket med betalingen for denne ordren eller for en tidligere ordre.

2. Leverandøren beholder eierskap av produktene til Kjøper har nedbetalt hele beløpet.

De Generelle Betingelsene for Garanti

1. Leverandøren gir garanti for solgte produkter etter betingelser beskrevet i generelle-betingelser-for-salg-og-garanti; garantien varer i ett år fra den dagen produktene ble levert til Kjøperen.

2. Alternative garantibetingelser kan bli regulert gjennom en enkel eller rammeavtale mellom Leverandøren og Kjøperen. I situasjoner når betingelser i en separat avtale og betingelser i generelle-betingelser-for-salg-og-garanti står i motsetning til hverandre, gjelder betingelser fra den enkle separate avtalen.

3. Etter loven 558 § 1 skal avtalens partier frigjøre Leverandøren fra garantioppfølging.

Leverandørens ansvar

4. Leverandøren forplikter seg til å selge fabrikknye og fungerende produkter.

5. Ved oppdagelse av produktfeil skal Leverandøren avgjøre om de skal fjerne feilen eller bytte produktet til et nytt.

6. Ved reklamasjon av produkter skal Leverandøren hente den fra plassen den var levert opprinnelig.

7. Under garanti- og etter-garantiperioden skal Leverandøren bistå med råd om riktig bruk og vedlikehold av produkter.

Untakk Fra Ansvar

8. Leverandøren gir produktgaranti kun til den første Kjøperen. Ved videresalg har Kjøperen ikke lov til å overføre garantirettigheter til tredjepart.

9. Garantien dekker ikke:

a) Produkter som ble skadet under transport annen en Leverandørens transport,

b) Produkter som ble skadet under lagring, installasjon eller vedlikehold som er ikke i samsvar med teknisk-lokaliserende dokumentasjon, bruksanvisning eller anbefalinger fra Leverandøren, men mindre disse aktiviteter ble utført av Leverandøren selv eller etter Leverandørens ordre,

c) Bruk som er inkonsistent med teknisk dokumentasjon, bruksanvisning eller anbefalinger fra Leverandøren,

d) Mekaniske skader,

e) Skader som ble påført som resultat av prosessering av produkter uten at Leverandøren visste om det,

f) Sekundære skader som ble påført som resultat av bruk av produkt til tross for oppdaget opprinnelig feil, med mindre Leverandøren hadde blitt informert om situasjonen og anbefalte å bruke produktet videre likevel. Leverandøren er ansvarlig for vurdering over skadeårsaker. Leverandøren kan enten reparere produktet eller bytte det mot betaling.

10. Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som resulterer av produktets feil, dette inkluderer feil som oppstod da bedriften ble suspendert, mistet inntekt, da det var pauser i systemenes motor (der produktene ble innebygget) eller for noen andre skader (direkte og indirekte) og kostnader knyttet til produktenes feil.

11. Leverandøren tar ikke over kostnader knyttet til demontering og remontering av produkter, og ikke noen andre kostander som er knyttet til dette heller (direkte og indirekte).

Garantioppfølging

1. Leverandøren skal ta imot henvendelser angående garanti fra Kjøperen, henvendelsen kan sendes via e-post reklamacje@morad.pl eller i form av skriftlig søknad. Leverandøren er forpliktet til å bytte eller reparere produktet innen 21 virkedager fra den dagen han fikk reklamasjon.

2. Leverandøren dekker kostnader for transport av feilede produkter, med unntaket at i tilfelle det blir bestemt at reklamasjonen var ubegrunnet, så skal Kjøperen dekken kostnader for transport til Leverandørens hovedkontor og tilbake innen 7 dager fra den dagen Kjøperen får betalingspurring.

3. Skulle Leverandøren bestemme over at han ikke er ansvarlig for produktets skade eller feil ifølge garantiregler, så skal han informere Kjøperen om tilbud om reparasjon eller bytting mot betaling.

1. Skulle det oppstå uenigheter ved avtaler, skal det løses etter den polske loven. Skulle det bli nødvendig å gå til retten, skal det velges retten riktige for Leverandørens hovedkontor.

2. Ved alle andre tilfeller gjelder bestemmelser fra sivilloven.


Opp