Flaga Wielkiej Brytani Flaga Polski Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
info@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

Privatpolitikk

Dataadministratoren er MORAD Sp. z o.o. med hovedkontor i Kartuzy, ul. Kościerska 13, postnummer: 83-300, KRS [nummeret i det polske nasjonale foretaksregisteret] 0000161342, NIP [det polske MVA-nummeret] 5890009427, REGON [det polske organisasjonsnummeret] 008478244. Databeskyttelse foregår i samsvar med kravene i gjeldende lov, og dataene lagres på sikrede servere..
Det polske begrepet “RODO” viser til EUs Personvernforordning (Forordning 2016/679, engelsk: General Data Protection Regulation) av den 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av EUS direktiv 95/46/EF.

1. Vi respekterer retten til privatliv og vi bryr oss om datasikkerhet.

2. Nettstedet henter informasjon om brukere og deres atferd gjennom:

a) informasjon angitt frivillig gjennom skjemaer,

b) lagring av informasjonskapsler (“cookies”) på sluttenheter,

c) utsending av nyhetsbrev med forhåndsgodkjenning,

d) utsending av kommersiell informasjon med forhåndsgodkjenning,

e) markedsføringsaktiviteter av samarbeidende enheter, kun med forhåndsgodkjenning.

1. Tjenesteleverandøren på Nettstedet er Administratoren av kundedata.

2. Tjenesteleverandøren er også Administratoren av personopplysninger om personer som abonnerer på nyhetsbrevet.

3. Personopplysninger behandles i samsvar med bestemmelsene om beskyttelse av personopplysninger, i samsvar med den implementerte personvernpolitikken, i den grad og formål som er nødvendig for å etablere og yte Tjenestene som leveres elektronisk.

4. Behandling av personopplysninger krenker verken rettighetene eller friheten av den registrerte kunden, dersom den brukes til det formålet og i den utstrekning som er påkrevd av hensyn til ivaretagelse av legitime interesser (juridisk begrunnede formål).

5. Hver person har rett til å få tilgang til sine data, rette og fjerne dem eller begrense deres behandling, samt rett til å motsette seg og sende inn klage til tilsynsorganet.

6. Kontakt med personen som overvåker behandling av personopplysninger på Nettstedet, er mulig elektronisk via følgende e-postadresse: it@morad.pl.

7. Fjerning av personopplysninger kan oppstå som følge av tilbaketrekking av samtykke eller lovlig akseptert innsigelse mot behandling av personopplysninger.

8. Personopplysninger blir ikke delt med enheter andre enn enhetene som har blitt autorisert i henhold til gjeldende lov.

9. Følgene av et mulig brudd på datasikkerhet minimeres ved hjelp av de tekniske løsningene som brukes på Nettstedet.

1. Nettstedet samler opplysninger oppgitt frivillig av brukeren.

2. Nettstedet kan lagre opplysninger om tilkoblingsparametrene (tid, IP-adresse).

3. Opplysninger i skjemaene kan deles med tredjepersoner for å kunne betjene og realisere bestillingen.

4. Opplysninger i skjemaene behandles for å realisere funksjonen av et bestemt skjema, f.eks. for å behandle en tjenesteforespørsel eller forretningskontakt.

5. Personopplysninger som oppgis i skjemaene behandles som konfidensielle og er ikke synlige for uvedkommende.

6. Opplysninger i skjemaene kan deles med tredjeparter som har ansvar for teknisk utførelse av enkelte tjenester - det gjelder spesielt overføring av informasjon om den registrerte domeneinnehaveren til enheter som er operatører av Internett-domener, nettsteder som realiserer betalinger eller andre enheter som Administratoren samarbeider med i denne forbindelse.

1. Nettstedet bruker informasjonskapsler.

2. Informasjonskapsler (såkalte “cookies”) er IT-data, spesielt tekstfiler, som er lagret i brukerens sluttenhet og er beregnet for bruk på Nettstedets andre sider. Informasjonskapsler inneholder vanligvis navnet på nettstedet som de kommer fra, lagringstiden på sluttenheten og et unikt nummer.

3. Parten som plasserer informasjonskapsler på brukerens sluttenhet og får tilgang til dem, er Nettstedets Operatør.

Informasjonskapsler brukes til følgende formål:

a) for å lage statistikk som hjelper med å forstå hvordan Nettstedets brukere drar nytte av nettsidene, noe som gjør det mulig å forbedre sidenes struktur og innhold,

b) for å opprettholde brukerens sesjon på Nettstedet (etter innlogging), slik at brukeren ikke trenger å logge seg inn på hver underside på Nettstedet,

c) for å bygge opp brukerprofilen for å vise tilpasset materiale i reklamenettverk, spesielt Google.

4. Nettstedet bruker to grunnleggende typer av informasjonskapsler: “session”-informasjonskapsler (session cookie) eller vedvarende informasjonskapsler (persistent cookie). “Session”-informasjonskapsler er midlertidige filer som er lagret på brukerens sluttenhet inntil brukeren logger seg ut fra nettstedet, forlater nettstedet eller slår av programvaren (nettleseren). Vedvarende informasjonskapsler oppbevares på brukerens sluttenhet i en tidsperiode som er bestemt i parametrene for informasjonskapsler eller inntil de fjernes av brukeren.

5. Som standard, lar programvaren til visning av nettinnhold (en nettleser) lagre informasjonsjkapsler på brukerens sluttenhet. Brukere av Nettstedet kan endre innstillingene i denne forbindelse. En nettleser gjør det mulig å fjerne informasjonskapsler. Det er også mulig å blokkere informasjonskapsler automatisk. For detaljer, se hjelp eller nettleserdokumentasjon.

6. Begrensning i bruk av informasjonskapsler kan påvirke noen funksjoner på Nettstedets sider.

7. Informasjonskapslene som brukes og lagres på brukeres sluttenhet kan også brukes av reklamefirmaer eller forretningspartnere som samarbeider med Nettstedets Operatør.

8. Vi anbefaler å bli kjent med personvernreglene for disse selskapene for å lære om reglene for bruk av informasjonskapsler som brukes i statistikken: Personvernpolitikk for Google Analytics.

9. Informasjonskapsler kan også brukes av reklamenettverk, spesielt Google-nettverket, for å vise annonser som er tilpasset måten som brukeren bruker Nettstedet på. For dette formålet, kan de lagre informasjon om brukerens navigasjonsvei eller tiden brukt på en gitt nettside.

10. Når det gjelder informasjon om brukerpreferanser samlet inn av Google-nettverket, kan brukeren se og redigere informasjon som kommer fra informasjonskapsler ved hjelp av verktøyet: Google ADS.

1. Brukeren kan endre nettleserinnstillingene. Vær oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler som er nødvendige for godkjenningsprosesser, sikkerhet og vedlikehold av brukerinnstillinger, kan gjøre det vanskelig å bruke Nettstedet, eller hindre det i ekstreme tilfeller.

1. Data skal gjøres tilgjengelig for tredjeparter kun innenfor lovlig tillatte grenser.

2. Opplysninger som gjør det mulig å identifisere en fysisk person, blir gjort tilgjengelig kun med samtykke fra den involverte personen..

3. Det kan være påkrevd av Administratoren å dele dataene innsamlet av Nettstedet med autoriserte organer som følge av lovlige krav i den utstrekning som følger av kravet.


Opp