Flaga Wielkiej Brytani Flaga Polski Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
info@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

Røyk-Og Varmeavtrekk

Røyk-Og Varmeavtrekk

Anerkjente og sertifiserte enheter GEZE til gravitasjonsbasert fjerning av røyk og varme (forkortelsen: NRWG) tilbyr designere mange muligheter når det gjelder valg av dimensjoner, valg av profilprodusenter og valg av motorene til vinduer med røykavtrekk. Den nye NRWG-produktet for bygg og anlegg ble laget ifølge EN 12101 del 2-normen som er obligatorisk over hele Schengenområde. NRWG er en enhet for gravitasjonsbasert røykfjerning som i tilfelle av brann fjerner både røyk og varme gasser ut av bygningen.

I overenstemmelse med EN 12101 del 2-normen består NRWG-systemet av følgende elementer:

  • Et vindu laget av typiske elementer (profiler, segler, beslag)
  • Utfylling (for eksempel: glass eller paneler)
  • Motorgruppe som består av typiske elementer (motor, konsoller, beslagr).

NRWG-enheten for røykavtrekk anvendes i Polen etter PN EN 12101 del 2-normen, om byggeloven setter krav til at bygningen skal utstyres md gravitasjonsbasert røykfjerning. Hovedmålet ved systemet er å skape ved gulvet et lag av ren luft ved brann, slik at folk kan evakuere seg ut av bygningen.

Opp