Flaga Wielkiej Brytani Flaga Polski Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
info@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

Strømforsyningsenheter

Strømforsyningsenheter

Strømforsyningsenheten E260 N/2/1 - N12/2 i E260 N32/2 - N32/8 er en sentral enhet som styrer flere elementer i røykavtrekssystemet.

RWA-sentralenheten styrer og forsyner enheter som tilhører i røykavtrekssystemet. Avhengig av typen til RWA-sentralenheten forandrer seg den maksimale utgangsstrømmen, som forsyner motorene med strøm, og antall ventilasjonsgrupper.

Sentralen til BUS MBZ300-nettet er modulbasert, fleksibel og betjeningsvennlighet. Det finnes mulighet til en enkel utvidelse av MBZ300 slik at det blir tilpasset individuelle behov. Sentralen styrer og kontrollerer alle funksjonene til RWA-systemet ikke bare ved brann, men også ved daglig lufting av bygningen. Direkte på enheten er plassert tilleggs indikatorer som gjør installasjonen og vedlikeholdet enklere.

Produktets Spesifikasjoner:

 • Forsyningsspenning 230 V AC 50 Hz.
 • Utgangsspenning 24 V (20-30 V) DC, restsinuskurve < 20 %.
 • Vedlikehold av spenning i minimum 72 timer ved hjelp av 2 blyakkumulatorer 12 V.
 • Alle funksjonene er tilgjengelig også når akkumulatorer er slått på.
 • Røyke- og brannalarmen slåss av ved hjelp av RESET-knappen.
 • Arbeidsmodus og eventuelle feil/skader er signalisert gjennom LED-indikatorer.
 • VdS-sertifikat.

Det er mulig å koble til eksterne enheter:

 • Til 8 motorsgrupper.
 • Til 15 funksjonsknapper FT 4-24 V DC.
 • Til 20 røyksensorer eller temperatursensorer.
 • Hver gruppe tilsvarer tre funksjonsknapper for ventilasjon som er utstyrt i LED-indikatorer / ellers så kan det anvendes et valgfritt antall ventilasjonsknapper uten LED-indikatorer.
 • Potensialfri kobling med signal: Tre koblinger som signaliserer alarm (lydsignal), feil (lyssignal) og at vinduet er blitt åpnet.

Produktets Spesifikasjoner:

 • Forsyningsspenning 230 V AC 50 Hz.
 • Utgangsspenning 24 V (20-30 V) DC, restsinuskurve < 20%.
 • Vedlikehold av spenning i minimum 72 timer ved hjelp av 2 blyakkumulatorer 12 V.
 • Alle funksjonene er tilgjengelig også når akkumulatorer er slått på.
 • Røyke - og brannalarmen slåss av ved hjelp av RESET-knappen.
 • Arbeidsmodus og eventuelle feil/skader er signalisert gjennom LED-indikatorer.
 • VdS-sertifikat.

Det er mulig å koble til eksterne enheter:

 • Til 4 motorgrupper, avhengig av sentralens type.
 • Til 10 røyksensorer eller temperatursensorer.
 • Til 20 funksjonsknapper for røyavtrekk av typen: FT4- 24 V DC.
 • Hver gruppe tilsvarer tre funksjonsknapper for ventilasjon som er utstyrt i LED-indikatorer / ellers så kan det anvendes et valgfritt antall ventilasjonsknapper uten LED-indikatorer.
 • Potensialfri kobling med signal: Tre koblinger som signaliserer alarm (lydsignal), feil (lyssignal) og at vinduet er blitt åpnet.

Produktets Spesifikasjoner:

 • En bekvem og enkel utvidelse av sentralen ved hjelp av et modul-system.
 • Mulighet til å utvide sentralen om ekstra alarmgrupper, ventilasjonsgrupper og alarmlinjer.
 • Mulighet til å lage nett med ekstra sentraler og å bygge ut et helt system.
 • Fullstendig visning av en eventuell alarm-situasjon.
 • Enkel installasjon og vedlikehold takket være indikatorer installer på moduler.
 • Styringen tar i betraktning vindretningen.
 • Det er mulig å aktivere og konfigurere RWA-sentralen uten at det er nødvendig o programmere den (en rask og enkel tilpassing til individuelle behov uten at det er nødvendig å bruke datamaskin).

Hovedelementer i MBZ300 Sentralen:

 • Strømledningsmodul
 • Styremodul
 • Driftsmodul.
 • Sensormodul.
 • Utvidelsesmodul for strømledning
 • Nettsystem.
 • Akkumulator.

Opp