Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Polski Flaga Danii
morad@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 512 044 782

Generelle Forskrifter

Følgende forskrifter definerer regler for bruk av nettsiden morad.pl. De definerer rettigheter og forpliktelser til nettsidebrukere og administratoren.

1) Forskrifter - dette dokumentet definerer retningslinjer for bruk og tjenester av nettsiden morad.pl

2) Morad.pl - nettsørvis som baserer på domene morad.pl, og sosm virksom under adressen http://www.morad.pl, dets eier er jest Morad Sp. z o. o., ul. Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, e-post adresse: morad@morad.pl.

3) Bruker - personen som via internett benytter seg av tjenester tilbudt av nettsørvis morad.pl.

4) Sørvis - hver gang begreper „sørvis” blir brukt i Forskrifter, gjelder det alltid for sørvis morad.pl.

5) Brukerkonto - en individuell, registrert av brukeren elektronisk konto i sørvis morad.pl som er identifisert gjennom unike, valgte av brukeren brukernavn og passord, som samtidig tjener som registrering i brukerregister av sørvisen morad.pl.

6) Sørvisbetjening - personer som fikk autorisasjon fra Sørverens eier.

7) Sørvisens samarbeidspartner - person eller bedrift som samarbeider med Sørvis.

1) Bruk av sørvisen betyr at bruker samtykker med Forskrifter.

2) Sørvisen gjør det mulig for brukeren å bla gjennom, laste ned materialer og skrive meldinger ved hjelpa av kontaktskjema.

3) ***

4) Administratoren til personopplysninger som samles på Sørvisen er Morad Sp. z o. o., ul. Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, e-post adresse: morad@morad.pl.

5) Brukeren i Sørvisen kan være kun en myndig person eller person som har fått tillatelse til å besøke siden.

6) Sørvisens Eier reserverer seg rettigheten til å ubegrenset modifikasjon av Sørvisens funksjonalitet og til å forandre virksomhetsregler, og særlig til å avslutte virksomheten. Skulle slike steg bli foretatt, spå har Brukeren ingen kompensasjonskrav mot Eieren av Sørvisen.

7) Brukeren samtykker med at deres personopplysninger blir lagret og bearbeidet av Sørvisbetjening for tekniske, statistiske og markedsføringsmål. Brukere også samtykket til at det blir tilsendt ham/henne handelsmaterialer sendt av Sørvisbetjening eller av Sørvisens samarbeidspartner.

8) Personopplysninger blir lagret på Sørvis og de kan bli profilert og lagret for tekniske, statistiske og markedsføringsmål av Sørvisbetjening eller av Sørvisens samarbeidspartner.

9) Data som blir innført til Sørvis er samlet, lagret og bearbeidet i overenstemmelse med gjeldende rettslige forskrifter.

10) Ved oppdagelse av alle eventuelle feil eller problemer med Sørvis er Brukeren forpliktet til å melde dem på følgende e-pot adresse: webmaster@morad.pl.

1) Brukeren samtykker med kostfritt bruk av data som ble innført av Brukeren gjennom skjemaer plassert i Sørvis. Brukeren frasier alle eventuelle erstatningskrav mot Eieren av Sørvis på grunnen av kostfritt bruk i presentasjon av opplysninger innført av Brukeren.

2) Det er forbudt å forsøke å påvirke stabiliteten til Sørvisens virksomhet, samt ulovlig aktivitet, særlig hacking-virksomhet.

3) Alle handlinger som skadet rettigheter i henhold til åndsverk er forbudt.

4) Publisering av opplysningene til tredje partier uten autorisering fra deres side er forbudt.

5) Alle handlinger for kan destabilisere Sørvisens virksomhet er forbudt.

6) Publisering av innhold som står i strid med den polske loven, særlig pornografisk innhold og innhold som oppmuntrer til vold og som er i strid med almene regler er forbudt.

1) Sørvisen er ikke ansvarlig for eksterne avbrudd ved lesing av det presenterte innholdet.

2) Sørvisen er ikke ansvarlig for innholdet presentert i skjemaene. Detter er Brukeren som benytter seg av Sørvisens skjemaer sitt ansvar.

3) Brukeren som bruker Sørvisen tar egen risiko. Særlig eieren av Sørvisen er ikke ansvarlig for publisering av konfidensielle opplysninger som er skrevet inn på skjemaer.

4) Brukeren forplikter seg til å ikke involvere eieren til Sørvisen i rettsaker eller i finansielle strid, der eieren til Sørvisen ikke er noe parti.

5) Sørvisen er ikke ansvarlig for noen skader eller tap som ble forærsaket av riktig eller ikke riktig fungering av Sørvisen, dette gjelder særlig for midlertidige brudd i Sørvisens arbeid.

6) Det gis ingen garanti at Sørvisen skal fungere riktig.

7) Sørvisen forplikter seg til samarbeid med myndige offentlige organer om det er bevis på eller mistanke om at Brukeren har begått en kriminell handling.

1. Registeransvarig av Kundernas personuppgifter är MORAD Sp. z o.o.

2. Personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter i enlighet med den implementerade sekretesspolicyn i den utsträckning och syfte som krävs för att upprätta och genomföra korrekt tillhandahållna tjänster elektroniskt.

3. I den utsträckning och syfte som krävs för att uppfylla legitima intressen (legitima syften), strider behandlingen inte mot den registrerades rättigheter och friheter.

4. Varje person har rätt att få tillgång till data, korrigera, radera eller begränsa bearbetningen, rätten att invända, rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

5. Kontakt med den person som övervakar behandlingen av personuppgifter på webbplatsen är möjlig via e-post: it@morad.pl .

6. Borttagning av personuppgifter kan ske till följd av återkallande av samtycke eller inlämnade av en lagligt tillåtlig invändning mot behandling av personuppgifter.

7. Personuppgifterna delas inte med andra enheter än vad som är tillåtet enligt gällande lag.

8. Konsekvenserna av ett eventuellt brott mot datasäkerhet minimeras tack vare de tekniska lösningarna som används på webbplatsen.


Opp