Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Polski Flaga Danii
morad@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 512 044 782

AZ-45 System

AZ 45 unisolated
AZ 45 system
AZ 45 unisolated
AZ 45 nieizolowany

PANELDÖRRAR

Isolerat

Paneldörrsystemet uppfyller kraven även hos de mest krävande användarna. Dörrar kan användas såväl i enfamiljshus som i flerfamiljshus samt i offentliga byggnader. Konstruktionen av paneldörrar är baserad på trekammarsystem AC-77HI som för de nya dörrarna en innovativ avskiljare används i. Tack vare detta har eliminerats den negativa effekten av termiska spänningar som orsakas av temperaturskillnader mellan dörrens yttre och inre ytor. Dörrarna är konstruerade på så sätt att det finns möjlighet till utförande av en vinge som är belagd med dörrramen från utsidan (vingeprofilen är osynlig från utsidan). Som dörrfyllning används ensidiga överdragspaneler som är tillgängliga på marknaden. Möjligheten att använda dolda gångjärn ökar estetik av dörrarnas efterbehandling.

  • ramens/vingens djup: 77 mm
  • fyllnadspanelens tjocklek: 36 - 69 mm
  • maximala ving dimensioner: 1300 x 2300 mm
  • värmeisolering: uf = från 0,8 W / m2K

Opp