Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Polski Flaga Danii
morad@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 512 044 782

Privatpolitikk

Registeransvarig är MORAD Sp. z o.o. med huvudkontoret i Kartuzy, Kościerska 13, postkod: 83-300, KRS 0000161342, Momsregistreringsnummer: 5890009427, Företagets registreringsnummer 008478244. Dataskydd utförs i enlighet med kraven i allmänt tillämplig lag, och deras lagring sker på säkrade servrar.
Termen ”RODO” betyder Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

1. Vi respekterar din rätt till integritet och vi bryr oss om datasäkerhet.

2. Webbplatsen utför funktionerna för att erhålla information om användare och deras beteende på följande sätt:

a) Genom information som frivilligt lämnas in i formulär,

b) Genom att spara kakor i slutliga enheter (sk cookies),

c) Genom att skicka nyhetsbrevet med föregående samtycke

d) Genom att skicka meddelanden som innehåller kommersiell information, med föregående samtycke

e) Genom att genomföra marknadsaktiviteter för samarbetsvilliga enheter, endast med föregående samtycke.

1. Tjänsteleverantören på webbplatsen är registeransvarig för kunddata.

2. Tjänsteleverantören är också registeransvarig av personuppgifter för personer som prenumererar på nyhetsbrevet.

3. Personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter i enlighet med den implementerade sekretesspolicyn i den utsträckning och syfte som krävs för att upprätta och genomföra korrekt tillhandahållna tjänster elektroniskt.

4. I den utsträckning och syfte som krävs för att uppfylla legitima intressen (legitima syften), strider behandlingen inte mot den registrerades rättigheter och friheter.

5. Varje person har rätt att få tillgång till data, korrigera, radera eller begränsa bearbetningen, rätten att invända, rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

6. Kontakt med den person som övervakar behandlingen av personuppgifter på webbplatsen är möjlig via e-post: it@morad.pl.

7. Borttagning av personuppgifter kan ske till följd av återkallande av samtycke eller inlämnade av en lagligt tillåtlig invändning mot behandling av personuppgifter.

8. Personuppgifterna delas inte med andra enheter än vad som är tillåtet enligt gällande lag.

9. Konsekvenserna av ett eventuellt brott mot datasäkerhet minimeras tack vare de tekniska lösningarna som används på webbplatsen.

1. Webbplatsen samlar in information som frivilligt tillhandahålls av användaren.

2. Webbplatsen kan spara information om anslutningsparametrar (tidsstämpel, IP-adress).

3. De uppgifter som finns i formuläret kan ställas till förfogande för tredje part för att service och uppfylla beställning.

4. Data som tillhandahålls i formulären behandlas för det ändamål som härrör från funktionen av en specifik form, t ex för att behandla tjänsteförfrågan eller företagskontakt.

5. Personuppgifter som lämnas i formuläret behandlas som konfidentiella och är inte synliga för obehöriga personer.

6. De uppgifter som lämnas i formuläret kan tillhandahållas till enheter som tekniskt utför vissa tjänster - det gäller framför allt överföring av information om den registrerade domäninnehavaren till enheter som är operatörer av Internetdomäner, betalningsservicewebbplatser eller andra enheter som registeransvarig samarbetar i detta avseende.

1. Webbplatsen använder cookies.

2. Kakor (sk „cookies”) är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras i webbplatsanvändarens slutenhet och är avsedda att använda webbplatsen. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen från vilken de kommer, deras lagringstid på slutanordningen och ett unikt nummer.

3. Enheten som placerar cookiefiler på webbplatsens användaranslutning och får tillgång till dem är serviceoperatören.

Cookies används för följande ändamål:

a) Skapa statistik som hjälper till att förstå hur användarna använder webbplatser, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll,

b) Upprätthålla webbplatsanvändarens session (efter inloggning), tack vare vilken användaren inte behöver skriva in hans inloggning och lösenord på varje undersida av webbplatsen.

c) Bestämmer användarens profil för att visa honom skräddarsydda material i reklamnätverk, i synnerhet Googles nätverk.

4. Webbplatsen använder två grundläggande typer av cookies: ”session” (session cookie) och ”permanent” (persistent cookie). Session cookie är filer som lagras temporärt på användarens slutenhet tills de lämnar webbplatsen, loggar ut eller stänger av programvaran (webbläsare). Permanent cookie lagras på användarens slutenhet för den tid som anges i cookieparametrarna eller tills de raderas av användaren.

5. Programvara för surfing (webbläsare) brukar som vanligt lagra cookies i användarens slutenhet. Webbplats Användare kan ändra inställningarna i det här området. I webbläsaren kan du ta bort cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies. Detaljerad information om detta ämne finns i webbläsarens hjälp eller dokumentation. Begränsningar av användningen av cookies kan påverka några av de funktioner som finns på webbplatsen.

6. Cookies som används och placeras på webbplatsens användares slutanordning kan också vara annonsörer och partners som samarbetar med webbplatsoperatören.

7. Vi rekommenderar att du läser dessa företags sekretesspolicy för att lära dig mer om reglerna för att använda cookies som används i statistiken: Google Analytics säkerhets- och sekretessprinciper.

8. Cookies kan användas av reklamnätverk, i synnerhet i Googles nätverk, för att visa annonser anpassade till det sätt på vilket användaren använder webbplatsen. För detta ändamål kan de spara information om användarens navigationsväg eller tiden för vistelsen på en given sida.

9. När det gäller information om användarinställningar som samlats in av Googles annonsnätverk kan användaren visa och redigera information som härrör från cookies med hjälp av verktyget: Google ADS.

1. Användaren kan ändra webbläsarinställningarna. Observera att deaktivering av cookies som är nödvändiga för autentiseringsprocesser, säkerhet, underhåll av användarinställningar kan göra det svårt och i extrema fall förhindra användningen av webbplatser.

1. Uppgifterna görs tillgängliga för tredje parter endast inom lagligt tillåtna gränser.

2. Data som möjliggör identifiering av en fysisk person görs endast tillgänglig med samtycke från den personen.

3. Registeransvarig kan vara skyldig att tillhandahålla information som samlats in av webbplatsen till auktoriserade myndigheter på grundval av lagliga förfrågningar i den utsträckning som följer av begäran.


Opp