Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Polski Flaga Dani
morad@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

AC-62 system

AC 62 isolated
AC 62 isolated
AC 62 isolated
AC 62 isolated
AC 62 isolated
AC 62 isolated
AC 62 isolated

AC-62 system

Värmeisolerat

Ett isolerat system avsett för att utföra inredning: fönster, dörrar och glaspartier. Det är möjligt att göra skjut-, vik- och automatiska dörrar, fönster som kan öppnas både inåt och utåt, samt vridbara och böjda konstruktioner. Två aluminiumprofiler är anslutna med ett termiskt mellanlägg och skapar en profil med en rambredd på 62 mm och 70 mm. Bredden på profilerna och deras konstruktion säkerställer mycket god hållfasthet och goda värmeisolerande egenskaper samtidigt som systemet bibehåller ett lågt pris. Profiler pressas av legeringen EN AW-6060 enligt PN-EN 573-3:2009. Dimensions- och formtoleranser stämmer överens med PN-EN 12020-2:2001.

Rektangulära profilanslutningar uppnås genom att kapa profilerna i en vinkel på 45˚ och sätta in 2 hörn i profilkamrarna som kan fästas med pluggar eller crimpas. Tvärgående skarvar utförs med hjälp av aluminiumkopplingar som måste fästas. En karakteristisk egenskap hos systemet är dess nära anslutning till AZ-45 oisolerade fönster- och dörrsystem samt andra system från Morad. Med detta konstruktionsförutsättning kunde vi erhålla och tillämpa många kompatibla element i dessa system, t.ex. gemensamma glaslister, hörn, tätningslister, glastätningar och karmtätningar, gemensamma beslag och tillbehör. En av effekterna som enhetligandet har är det nästan identiska yttre och inre utseendet på de tillverkade produkterna.

Fönsterbågar i Morad -system

För att möta arkitekternas och investerarnas förväntningar har vi designat nya fönsterbågar där klämman och fönsterbågen ligger i samma plan. Den nya konstruktionen av fönsterbågens profil gör det möjligt att använda fyllningar med en maximal tjocklek av 55 mm. Det gör att man kan använda glas med en lägre värmeledningsförmåga och därmed erhålla bättre värmeisoleringsvärden för hela fönstret. Montering av klämman och fönsterbågen i samma plan underlättar också installation av invändiga solskydd.

Automatisk dörr AC-62 med labyrintprofiler

En lösning för automatiska dörrar från AC-62-systemet med användning av labyrintprofiler på bladens vertikala kanter. Dörrbladets och karmkantens speciella konstruktion gör det möjligt att få större täthet på dörrbladets kanter och förhindrar att det stängda bladet böjer sig bort från karmen. Den förbättrar också konstruktionens värmegenomgångskoefficient och ljudisoleringsvärde.
Profiler kan målas i valfri RAK-färg.

Vi använder drivenheter från GEZE i våra system.

Tillbaka till toppen