Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Polski Flaga Dani
morad@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

AC-77 HI system

AC 77 hi isolated
AC 77 HI isolated system
AC-77 Hi isolated system render 2
AC-77 Hi isolated system render 2
AC 77 Profile 3 small

AC-77 HI system

Värmeisolerat

Systemet är avsett för att utföra inredning som kräver särskilt höga värmeisoleringsparametrar. Det är möjligt att utföra fönster och dlaspartier, skjutdörrar, vikdörrar och automatiska dörrar samt böjda konstruktioner. Hög värmeisolering av profilerna säkerställs genom en större profildjup som uppgår till 85 mm för fönsterbågar och 77 mm för andra profiler, flerkammar struktur av termiska mellanlägg som också säkerställer större profilstyvhet och flerkammar struktur av tvåkomponentstätningar av EPDM. Profiler pressas av legeringen EN AW-6060 enligt PN-EN 573-3:2009. Dimensions- och formtoleranser stämmer överens med PN-EN 12020-2:2001.

Rektangulära profilanslutningar uppnås genom att kapa profilerna i en vinkel på 45˚ och sätta in 2 hörn i profilkamrarna som kan fästas med pluggar eller crimpas. Tvärgående skarvar utförs med hjälp av aluminiumkopplingar som måste fästas. En karakteristisk egenskap hos systemet är dess nära anslutning till andra fönster- och dörrsystem från Morad, bl.a. AC-62, AZ-45 och AF-50. Med detta konstruktionsförutsättning kunde vi erhålla och tillämpa många kompatibla element i dessa system, t.ex. gemensamma glaslister, hörn, tätningslister, glastätningar och karmtätningar, gemensamma beslag och tillbehör. En av effekterna som enhetligandet har är det nästan identiska yttre och inre utseendet på de tillverkade produkterna.

Fönsterbågar i Morad -system

För att möta arkitekternas och investerarnas förväntningar har vi designat nya fönsterbågar där klämman och fönsterbågen ligger i samma plan. Den nya konstruktionen av fönsterbågens profil gör det möjligt att använda fyllningar med en maximal tjocklek av 58mm. Det gör att man kan använda glas med en lägre värmeledningsförmåga och därmed erhålla bättre värmeisoleringsvärden för hela fönstret. Montering av klämman och fönsterbågen i samma plan underlättar också installation av invändiga solskydd.

Tillbaka till toppen