Reťazové pohony

Vretenové pohony

Elektrické lineárne pohony

pohony
Brachiálny

Systém otvárania a uzamykania

centrale
Zdroj

Odvod dymu a tepla

Vybavenie
RWA