Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Polski Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Danii
info@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 512 044 782

Odprowadzanie Dymu I Ciepła

Odprowadzanie Dymu I Ciepła

Sprawdzone i zcertyfikowane urządzenia GEZE do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (skrót NRWG) dają projektantom obiektów dużą swobodę doboru wymiarów, producentów profili i napędów do okien odymiających. Nowy wyrób budowlany NRWG powstał w oparciu o normę EN 12101 część 2 obowiązującą na terenie całej Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. NRWG jest urządzeniem do grawitacyjnego oddymiania, które w przypadku pożaru odprowadza dym i gorące gazy na zewnątrz budynku.

Zgodnie z normą EN 12101 część 2 system NRWG składa się z:

  • Okna wykonanego z typowych elementów (profile, uszczelnienia, okucia.
  • Wypełnienia (np. szkło albo panele)
  • Zespołu napędowego wykonanego z typowych elementów (siłownik, konsole, okucia).

Urządzenie oddymiające NRWG stosuje się w Polsce zgodnie z normą PN EN 12101 cz. 2, gdy według prawa budowlanego wymagane jest w budynku oddymianie grawitacyjne. Celem oddymiania w przypadku pożaru jest stworzenie przy podłodze warstwy powietrza wolnej od dymu, umożliwiającej korzystanie z drogi ewakuacyjnej.

Powrót Do Góry