Uľahčiť prístup

SYSTÉM AC-84 EI30

vnútorné požiarne steny
Maximálne rozmery:
    1. Priesvitná výplň 1498x2894mm
    2. Nepriehľadná výplň 1418x2891mm
    3. Bezpolové konštrukcie 1700x3200mm

Maximálna výška steny 4488 mm

parametre

Požiarna odolnosť: EI30

Odolnosť proti nárazu: IVb*

Šírenie požiaru: NRO

*IVc pre systém bez stĺpikov

Podrobnosti:

Lisované profily zo zliatiny EN AW-6060 podľa PN-EN 573-3:2009. Rozmerové a tvarové tolerancie sú v súlade s normou PN-EN 12020-2:2001. Obdĺžnikové spojenia profilov sa získajú odrezaním profilu pod uhlom 45® a vložením dvoch rohov do komôr profilu, ktoré môžu byť prichytené alebo zlisované. Priečne spojenia sa vykonávajú pomocou konektorov, ktoré musia byť kolíkované. Stredová komora profilu je vyplnená protipožiarnou vložkou s nízkou tepelnou vodivosťou λ. Maximálna šírka steny nie je obmedzená za predpokladu použitia dilatačných škár každých 8000 mm.

EI 30

ODOLNOSŤ POŽIARU

IVb*

ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU

NRO

ŠÍRENIE OHŇA

*IVc pre systém bez stĺpikov

Hliníkový systém určený na stavbu nenosných vnútorných protipožiarnych stien. Hĺbka použitých profilov je 84 mm.

Steny môžu byť postavené ako v systéme stĺpikov a nosníkov, tak v systéme bez stĺpov. Je možné použiť širokú škálu výplní, od jednoskla cez jedno- a dvojkomorové sklo až po nepriehľadné panelové výplne. Vnútorný stenový systém je možné prepojiť s vnútorným systémom protipožiarnych dverí.