Uľahčiť prístup

SYSTÉM AC-84 EI60

Vonkajšie protipožiarne dvere
Maximálne rozmery:

Jednokrídlové dvere 1611x3387mm

Dvojité dvere 1333x2945mm

Maximálna výška konštrukcie s horným priečnikom: 4080 mm

parametre

Požiarna odolnosť: EI260

Tepelná priepustnosť: Ud >0,9 W/m2*K

Vodeodolnosť: 6A

Odolnosť voči zaťaženiu vetrom: C2

Dymotesnosť: Sa,S200 *

Podrobnosti:

Lisované profily zo zliatiny EN AW-6060 podľa PN-EN 573-3:2009. Rozmerové a tvarové tolerancie sú v súlade s normou PN-EN 12020-2:2001. Obdĺžnikové spojenia profilov sa získajú odrezaním profilu pod uhlom 45® a vložením dvoch rohov do komôr profilu, ktoré môžu byť prichytené alebo zlisované. Priečne spojenia sa vykonávajú pomocou konektorov, ktoré musia byť kolíkované. Všetky tri komory profilu sú vyplnené protipožiarnou vložkou s nízkou tepelnou vodivosťou λ.

EI2 60

ODOLNOSŤ POŽIARU

C2

ODOLNOSŤ VOČI ZAŤAŽENÍ VETROM

6A

VODEODOLNÝ

Ud >0,9 W/m2*K

TEPELNÝ PRENOS

Sa, S200 **

TESNOSŤ DYMU

Referenčné dokumenty:
– Osvedčenie o stálosti parametrov 1488-CPR-1072/W
Klasifikačný protokol 03515.4/20/Z00NZE/B
* Klasifikačný protokol 03515.6/20/Z00NZE/B

Hliníkový systém určený pre vonkajšie dvere, kde je požadovaná trieda požiarnej ochrany, s možnosťou rozšírenia zástavby o obojstranné bočné svetlá a horný prelis.

Je možné vyrobiť jednokrídlové aj dvojkrídlové dvere. Hĺbka profilov rámu a krídla je 84 mm. Je možné použiť širokú škálu výplní, od jednoskla cez jedno- a dvojkomorové sklo až po nepriehľadné panelové výplne. Pri použití príslušného rozsahu je možné získať triedu dymotesnosti.