Uľahčiť prístup

TIENENIE PREDMETOV PRED SLNKOM

MR.100 pravouhlé lamely

ĎALŠIE INFORMÁCIE
  • Rozmer: 100 x 20 mm
  • Montáž: na čiapkach
  • Skončiť: Paleta RAL alebo anóda
  • Montáž na krytky pod uhlom 0°, 45° a 75°
  • Montáž na koncovky s ramenom – v rozsahu
  • uhly odchýlky od horizontály 0° až 90°.
  • Dĺžka lišty: 6000 mm
  •  

Informácie pre výrobcu:

Obdĺžnikové lamely sa používajú ako kryty budov a montujú sa na sklenené fasády, aby sa znížil prístup svetla do interiéru budovy. Znížením tepla vstupujúceho do budovy systém znižuje prevádzkové náklady súvisiace s odvodom tepla z budovy. Obdĺžnikový lamelový systém je systém pevných fasádnych žalúzií z extrudovaných hliníkových profilov. Lamely sú osadené na oceľových konštrukciách. Profily sú dostupné v surovej verzii, v ľubovoľnej farbe z palety RAL a v eloxovanej verzii. Obdĺžnikové lišty je možné montovať vertikálne alebo horizontálne na hliníkové, oceľové a drevené stoly.

 

Pozrite si naše
REALIZÁCIE