Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Polski Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
moradsk@morad.eu +42 190 241 11 01

Systém AZ-62

AC 62 isolated
AC 62 isolated
AC 62 isolated
AC 62 isolated
AC 62 isolated
AC 62 isolated

Systém AZ-62

Izolovaný

systém izolovaný je určený na konštrukciu exteriérovej okennej, dverovej alebo vitrínovej zástavby. systém umožňuje montáž posuvných, skladacích a automatických dverí, okien otváraných smerom do interiéru, exteriéru alebo otočných okien a zakrivených konštrukcií. Dva hliníkové profily boli spojené tepelným mostom tvoriac profil so šírkou rámu 62mm a 70 mm okenného krídla. Šírka hliníkových profilov a ich konštrukcia zaisťuje dobré pevnostné a termické parametre pri zachovaní nízkej ceny hliníkového systemu. Profily sú vyrábané zo zliatiny EN AW-6060 podľa normy PN-EN 573-3:2009. Medzné odchýlky rozmerov a tvaru sú v súlade s normou PN-EN 12020-2:2001.

Pravouhlé spojenia profilov sa získavajú orezaním profilov pod uhlom 45° a vložením 2 rohovníkov do komôr profilov, ktoré je možne následne kolíkovať alebo hniesť. Spojenia, ktoré nie sú pravouhlé sa získavajú pomocou hliníkových nastaviteľných rohovníkov ktoré je potrebné kolíkovať . Charakteristickou vlastnosťou hliníkového systemu je jeho úzke prepojenie s neizolovaným okenno–dverovým systemom AZ-45 aj ostatnými systemami spoločnosti Morad. Prijatie takéhoto konštrukčného riešenia umožnilo dosiahnuť a použiť v týchto systemoch mnoho kompatibilných prvkov, ako napríklad.: spoločné zasklievacie lišty, rohovníky, tesniace lišty, zasklievacie a krídlové tesnenia, spoločné kovania a zámky. Jedným z efektov tohto zjednotenia je takmer identický vonkajší aj vnútorný vzhľad konečných konštrukcií.

Zalícované okenné krídla v hliníkových systémoch Morad

Chceli sme byť ústretoví voči architektom a investorom, preto sme skonštruovali nové okenné krídla, u ktorých klip lícuje s povrchom krídla. Nová konštrukcia profilu okenného krídla umožňuje použitie sklených výplní o maximálnej hrúbke 55 mm. To umožní použiť sklo s nižšou tepelnou vodivosťou a tým docieliť lepší koeficient prestupu tepla t.j. skvalitniť tepelnú izoláciu celého okna. Zalícovanie klipu s okenným krídlom zároveň uľahčí montáž vnútorných žalúzií.

Powrót Do Góry