Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Polski Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
moradsk@morad.eu +42 190 241 11 01

Systém AZ-77HI

Systém AZ-77HI

Izolovaný

Systém je určený na konštrukciu exteriérovej zástavby vyžadujúcej výnimočne vysoké parametre tepelnej izolácie. Systém umožňuje montáž posuvných, skladacích a automatických dverí, okien a vitrín aj zakrivených konštrukcií. Vysoké parametre tepelnej izolácii profilov sú zabezpečené zvýšením hĺbky profilov, ktorá predstavuje 85 mm pre okenné krídla a 77 mm pre ostatné profily, viackomorovou konštrukciou tepelných vrstiev posilňujúcich pevnosť profilov a viackomorovou konštrukciou tesnení vykonaných z EPDM. Profily sú vyrábané zo zliatiny EN AW-6060 podľa normy PN-EN 573-3:2009. Medzné odchýlky rozmerov a tvaru sú v súlade s normou PN-EN 12020-2:2001.

Pravouhlé spojenia profilov sa získavajú orezaním profilov pod uhlom 45° a vložením 2 rohovníkov do komôr profilov, ktoré je možne následne kolíkovať alebo hniesť. Spojenia, ktoré nie sú pravouhlé sa získavajú pomocou hliníkových nastaviteľných rohovníkov ktoré je potrebné kolíkovať . Charakteristickou vlastnosťou systému je jeho úzke prepojenie s ostatnými okenno–dverovými systémami spoločnosti Morad, okrem iného: AC-62, AZ-45 i AF-50. Prijatie takéhoto konštrukčného riešenia umožnilo dosiahnuť a použiť v týchto systémoch mnoho kompatibilných prvkov, ako napríklad.: spoločné zasklievacie lišty, rohovníky, tesniace lišty, zasklievacie a krídlové tesnenia, spoločné kovania a zámky. Jedným z efektov tohto zjednotenia je takmer identický vonkajší aj vnútorný vzhľad konečných konštrukcií.

Powrót Do Góry