Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Polski Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
moradsk@morad.eu +42 190 241 11 01

Systém AZ-45

Systém AZ-45

Neizolovaný

AZ-45 je moderný hliníkový systém určený na konštrukciu nenáročnej tepelnej izolácii vnútorných architektonických prvkov, ako sú: priečky, okná, posuvné, skladacie a automatické dvere, sklenené verandy a terasy, fasády, vitríny, skrine, zakrivené konštrukcie, a pod. Konštrukčná hĺbka je: 52,6 mm pre profily okenných krídiel a 44,6 mm pre ostatne profily. Ponuka zahŕňa profily prispôsobené pre tradičné povrchové závesy, ako aj profily s euro-drážkou. Prijateľné rozmedzie výplní od 1- 28 mm. Výplňou môže byť jednoduché alebo dvojité sklo, dosky typu "sendvič", polykarbonát (komorový alebo pevný), nábytkové dosky, oceľový alebo hliníkový plech (v kombinácii s polyuretánovou, polystyrénovou alebo minerálnou tvrdou vlnou). V závislosti na hrúbke výplne sú vyberané vhodné zasklievacie lišty a tesnenia vyrobené zo syntetického kaučuku EPDM.

Profily sú vyrábané zo zliatiny EN AW-6060 podľa normy PN-EN 573-3:2009. Medzné odchýlky rozmerov a tvaru sú v súlade s normou PN-EN 12020-2:2001. Pravouhlé spojenia profilov sa získavajú orezaním profilov pod uhlom 45° a vložením rohovníkov do komôr profilov, ktoré je možne následne kolíkovať, skrúcať alebo hniesť. Spojenia, ktoré nie sú pravouhlé sa zatkávajú hliníkovými nastaviteľnými rohovníkmi, ktoré je potrebné kolíkovať alebo skrúcať. Charakteristickou vlastnosťou hliníkového systemu je jeho úzke prepojenie s okenno-dverovým systemom AC-62 aj ostatnými systemami spoločnosti Morad. Prijatie takéhoto konštrukčného riešenia umožnilo dosiahnuť a použiť v týchto systemoch mnoho kompatibilných prvkov, ako napríklad.: spoločné zasklievacie lišty, rohovníky, tesniace lišty, zasklievacie a krídlové tesnenia, spoločné kovania a zámky. Jedným z efektov tohto zjednotenia je takmer identický vonkajší aj vnútorný vzhľad konečných konštrukcií.

Powrót Do Góry