Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Polski Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
moradsk@morad.eu +42 190 241 11 01

Wyposażenie RWA

Wyposażenie RWA

W skład wyposażenia RWA wchodzą:

  • Upínacie prvky - konsole i uchwyty Pohonów.
  • Riadiace prvky - przyciski oddymiające i przewietrzające.
  • Urządzenia sterujące - elektryczne Riadiace prvky.
  • Nożyce zabezpieczające - do zabezpieczania i ograniczania ruchu skrzydła.
  • Ovládač - bezprzewodowe sterowanie drzwiami i oknami.
  • Czujniki dymu i ciepła - bezpieczne automatyczne rozwiązania systemowe.
  • Przycisk przewietrzający LTA24-AZ - bezprzewodowe sterowanie drzwiami i oknami.
  • Odbiornik modułowy - bezprzewodowe sterowanie drzwiami i oknami.

Powrót Do Góry