Ułatwienia dostępu

SYSTEM AC-84 EI30

zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe
Maksymalne wymiary:
  1. Drzwi jednoskrzydłowe 1681x3534mm
  2. Drzwi dwuskrzydłowe 1600x3534mm

Maksymalna wysokość konstrukcji z naświetlem górnym: 4692mm

Parametry

Odporność ogniowa: EI230

Przenikalność cieplna: Ud >0,9 W/m2*K

Wodoszczelność: 6A

Odporność na obciążenie wiatrem: C2

Dymoszczelność:  Sa,S200 *

Dodatkowe informacje:

Szczegóły:

Profile tłoczone ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2009. Tolerancja wymiarów i kształtu są zgodne z normą PN-EN 12020-2:2001. Prostokątne połączenia kształtowników uzyskuje się poprzez przycięcie profil pod kątem 45® i wsunięcie w komory profili dwóch narożników, które można kołkować lub zagniatać. Połączenia poprzeczne wykonuje się za pomocą konektorów, które należy kołkować. Środkowa komora profilu jest wypełniona wkładem ogniochronnym o niskiej przewodności cieplnej λ.

EI 30

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

6A

WODOSZCZELNOŚĆ

Sa,S200*

DYMOSZCZELNOŚĆ

Ud >0,9 W/m2*K

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

C2

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-1072/W

Raport klasyfikacyjny 03515.2/20/Z00NZE/B

* Raport klasyfikacyjny 03515.6/20/Z00NZE/B

System aluminiowy przeznaczony do wykonywania drzwi zewnętrznych, gdzie wymagana jest klasa ppoż, z możliwością rozszerzenia zabudowy o obustronne naświetla boczne oraz naświetle górne. Możliwe jest wykonywanie drzwi jedno- oraz dwuskrzydłowych. Głębokość profili ościeżnicowych jak i skrzydłowych wynosi 84mm.

Istnieje możliwość zastosowania szerokiej gamy wypełnień, od szyb pojedynczych poprzez szyby jedno- i dwukomorowe aż do wypełnień nieprzeziernych panelowych. Przy zastosowaniu odpowiedniego asortymentu, istnieje możliwość uzyskania klasy dymoszczelności.