Ułatwienia dostępu

SYSTEM AC-84 EI60

wewnętrzne Ścianki przeciwpożarowe
Maksymalne wymiary:

Wypełnienie przezierne 1498x2894mm

Wypełnienie nieprzezierne 1480x2399mm

Maksymalna wysokość ściany 4571mm

Parametry

Odporność ogniowa: EI60

Odporność na uderzenie: IVb

Rozprzestrzenianie ognia: NRO

Szczegóły:

Profile tłoczone ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2009. Tolerancja wymiarów i kształtu są zgodne z normą PN-EN 12020-2:2001. Prostokątne połączenia kształtowników uzyskuje się poprzez przycięcie profil pod kątem 45® i wsunięcie w komory profili dwóch narożników, które można kołkować lub zagniatać. Połączenia poprzeczne wykonuje się za pomocą konektorów, które należy kołkować. Środkowa komora profilu jest wypełniona wkładem ogniochronnym o niskiej przewodności cieplnej λ. Nie ogranicza się maksymalnej szerokości ściany, pod warunkiem zastosowania dylatacji co 8000mm.

EI 60

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

IVb*

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

NRO

ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA

Dokumenty odniesienia:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2550 wydanie 1

System aluminiowy przeznaczony do wykonywania nienośnych ścian wewnętrznych ppoż. Głębokość wykorzystywanych profili wynosi 84mm. Istnieje możliwość zastosowania szerokiej gamy wypełnień, od szyb pojedynczych poprzez szyby jedno- i dwukomorowe aż do wypełnień nieprzeziernych panelowych.

System ścian wewnętrznych może być połączony z systemem drzwi wewnętrznych ppoż.