Ułatwienia dostępu

SYSTEM AC-84 EI30

wewnętrzne Ścianki przeciwpożarowe
Maksymalne wymiary:
    1. Wypełnienie przezierne 1498x2894mm
    2. Wypełnienie nieprzezierne 1418x2891mm
    3. Konstrukcje bezszprosowe 1700x3200mm

Maksymalna wysokość ściany 4488mm

Parametry

Odporność ogniowa: EI30

Odporność na uderzenie: IVb*

Rozprzestrzenianie ognia: NRO

*IVc dla systemu bezszprosowego

Szczegóły:

Profile tłoczone ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2009. Tolerancja wymiarów i kształtu są zgodne z normą PN-EN 12020-2:2001. Prostokątne połączenia kształtowników uzyskuje się poprzez przycięcie profil pod kątem 45® i wsunięcie w komory profili dwóch narożników, które można kołkować lub zagniatać. Połączenia poprzeczne wykonuje się za pomocą konektorów, które należy kołkować. Środkowa komora profilu jest wypełniona wkładem ogniochronnym o niskiej przewodności cieplnej λ. Nie ogranicza się maksymalnej szerokości ściany, pod warunkiem zastosowania dylatacji co 8000mm.

EI 30

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

IVb*

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

NRO

ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA

*IVc dla systemu bezszprosowego

System aluminiowy przeznaczony do wykonywania nienośnych ścian wewnętrznych ppoż. Głębokość wykorzystywanych profili wynosi 84mm.

Ściany można budować zarówno w systemie słupowo-ryglowym jak i bezszprosowym. Istnieje możliwość zastosowania szerokiej gamy wypełnień, od szyb pojedynczych poprzez szyby jedno- i dwukomorowe aż do wypełnień nieprzeziernych panelowych. System ścian wewnętrznych może być połączony z systemem drzwi wewnętrznych ppoż.