Ułatwienia dostępu

SYSTEM AC-84 EI60

Zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe
Maksymalne wymiary:

Drzwi jednoskrzydłowe 1611x3387mm

Drzwi dwuskrzydłowe 1333x2945mm

Maksymalna wysokość konstrukcji z naświetlem górnym: 4080mm

Parametry

Odporność ogniowa: EI260

Przenikalność cieplna: Ud >0,9 W/m2*K

Wodoszczelność: 6A

Odporność na obciążenie wiatrem: C2

Dymoszczelność:  Sa,S200 *

Szczegóły:

Profile tłoczone ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2009. Tolerancja wymiarów i kształtu są zgodne z normą PN-EN 12020-2:2001. Prostokątne połączenia kształtowników uzyskuje się poprzez przycięcie profil pod kątem 45® i wsunięcie w komory profili dwóch narożników, które można kołkować lub zagniatać. Połączenia poprzeczne wykonuje się za pomocą konektorów, które należy kołkować. Wszystkie trzy komory profilu są  wypełnione wkładem ogniochronnym o niskiej przewodności cieplnej λ.

EI2 60

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

C2

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM

6A

WODOSZCZELNOŚĆ

Ud >0,9 W/m2*K

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

Sa,S200 **

DYMOSZCZELNOŚĆ

Dokumenty odniesienia:
– Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-1072/W
Raport klasyfikacyjny 03515.4/20/Z00NZE/B
* Raport klasyfikacyjny 03515.6/20/Z00NZE/B

System aluminiowy przeznaczony do wykonywania drzwi zewnętrznych, gdzie wymagana jest klasa PPOŻ, z możliwością rozszerzenia zabudowy o obustronne naświetla boczne oraz naświetle górne.

Możliwe jest wykonywanie drzwi jedno- oraz dwuskrzydłowych. Głębokość profili ościeżnicowych jak i skrzydłowych wynosi 84mm. Istnieje możliwość zastosowania szerokiej gamy wypełnień, od szyb pojedynczych poprzez szyby jedno- i dwukomorowe aż do wypełnień nieprzeziernych panelowych. Przy zastosowaniu odpowiedniego asortymentu, istnieje możliwość uzyskania klasy dymoszczelności.