Ułatwienia dostępu

SYSTEM AC-84 EI60

wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe
Maksymalne wymiary:

Maksymalne wymiary skrzydła:

  1. Drzwi jednoskrzydłowe 1611x3387mm
  2. Drzwi dwuskrzydłowe 1333x2945mm

Maksymalna wysokość konstrukcji z naświetlem górnym: 4080mm

Parametry

Odporność ogniowa: EI260

Trwałość mechaniczna: 500 tys cykli *

Przepuszczalność powietrza: Klasa 3

Odporność na uderzenie: Klasa 3

Dymoszczelność:  Sa,S200 **

Szczegóły:

Profile tłoczone ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:2009. Tolerancja wymiarów i kształtu są zgodne z normą PN-EN 12020-2:2001. Prostokątne połączenia kształtowników uzyskuje się poprzez przycięcie profil pod kątem 45® i wsunięcie w komory profili dwóch narożników, które można kołkować lub zagniatać. Połączenia poprzeczne wykonuje się za pomocą konektorów, które należy kołkować. Wszystkie trzy komory profilu są  wypełnione wkładem ogniochronnym o niskiej przewodności cieplnej λ.

EI 60

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

KLASA 3

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA

KLASA 3

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

500 tyś cykli *

TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA

Sa,S200 **

DYMOSZCZELNOŚĆ

** Raport klasyfikacyjny 03515.6/20/Z00NZE/B
*dla drzwi wyposażonych w 5 zawiasów

System aluminiowy przeznaczony do wykonywania drzwi wewnętrznych, gdzie wymagana jest klasa PPOŻ, z możliwością rozszerzenia zabudowy o obustronne naświetla boczne oraz naświetle górne. Możliwe jest wykonywanie drzwi jedno- oraz dwuskrzydłowych.

Głębokość profili ościeżnicowych jak i skrzydłowych wynosi 84mm. Istnieje możliwość zastosowania szerokiej gamy wypełnień, od szyb pojedynczych poprzez szyby jedno- i dwukomorowe aż do wypełnień nieprzeziernych panelowych. Przy zastosowaniu odpowiedniego asortymentu, istnieje możliwość uzyskania klasy dymoszczelności.