Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Dani
morad@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

System Otwierania I Ryglowania

Evs opening and locking system
Evs opening and locking system

System Otwierania I Ryglowania

Systemy OL 350 EN, OL 360 EN i OL 370 EN są systemami umożliwiającymi otwieranie, zamykanie i ryglowanie okien przewietrzających.

W wersji tandemowej stosuje sie dwa napędy E 250 VdS połączone ze sobą za pomocą wyłącznika synchronicznego E 102 i podłączone do zasilacza tandemowego E 48. Wspomniane systemy są przeznaczone do przewietrzania pomieszczeń.

Systemy OL 350 EN, OL 360 EN i OL 370 EN składają się z konsoli wyposażonej w napęd wrzecionowy E 350 N. Dzięki zastosowaniu mechanicznego rygla nie jest konieczne instalowanie dodatkowych elementów ryglujących.

Systemy GEZE OL350 EN, OL360 EN i OL370 EN, dostępne w czterech różnych wielkościach wysuwu wrzeciona są przeznaczone do prostokątnych pionowych okien przewietrzających otwieranych do wewnątrz i zewnątrz. Uniwersalne rozwiązanie pozwala na montaż urządzenia na każdej popularnej konstrukcji skrzydła. Elementy o wysokiej jakości wykonania gwarantują długotrwałą pracę systemu.

W przypadku systemu OL370 EN szczególnie korzystną właściwością systemu jest podwójne ryglowanie mechaniczne gwarantujące uzyskanie zwiększonej szczelności okna.

 • OL350 EN składa się z napędu wrzecionowego E350 N połączonego z mechaniczną konsolą ryglującą.
 • System jest dostępny w wersji solo oraz – dla szerokich skrzydeł – w wersji tandem składającej się z dwóch napędów RWA 100E połączonych elektrycznie wyłącznikiem synchronicznym E102 i podłączonych do zasilacza tandemowego E48.
 • OL350 EN pozwala na szybkie uzyskanie dużej szerokości otwarcia skrzydła przy niewielkim skoku wrzeciona.

Niezbędne wyposażenie (elementy systemu):

 • Napęd
 • Elementy mocujące
 • Elementy sterujące

 • OL360 EN składa się z napędu wrzecionowego E350 N połączonego z mechaniczną konsolą ryglującą.
 • System jest dostępny w wersji solo oraz – dla szerokich skrzydeł – w wersji tandem składającej się z dwóch napędów RWA 110E połączonych elektrycznie wyłącznikiem synchronicznym E102 i podłączonych do zasilacza tandemowego E48.
 • OL360 EN pozwala na szybkie uzyskanie dużej szerokości otwarcia skrzydła przy niewielkim skoku wrzeciona.

Niezbędne wyposażenie (elementy systemu):

 • Napęd
 • Elementy mocujące
 • Elementy sterujące

 • OL370 EN składa się z napędu wrzecionowego E350 N połączonego z mechaniczną konsolą ryglującą.
 • System jest dostępny w wersji solo oraz – dla szerokich skrzydeł – w wersji tandem składającej się z dwóch napędów RWA 105E połączonych elektrycznie wyłącznikiem synchronicznym E102 i podłączonych do zasilacza tandemowego E48.
 • OL360 EN pozwala na szybkie uzyskanie dużej szerokości otwarcia skrzydła przy niewielkim skoku wrzeciona.
 • Podwójne ryglowanie mechaniczne bez konieczności układania dodatkowych kabli.

Niezbędne wyposażenie (elementy systemu):

 • Napęd
 • Elementy mocujące
 • Elementy sterujące

Powrót Do Góry